ZESPÓŁ LEKARZA RODZINNEGO "PRO FAMILIA"

przychodnia partnerem programu czerwonacka karta seniora 65+   przychodnie są partnerem programu Duża Rodzina
wysoki kontrast powieksz czcionke pomniejsz czcionke
platnosc kartadarmowe wifiudogodnienia dla niepelnosprawnychklimatyzacjadarmowa kawatv w poczekalniPARKINGwygodny dojazd

Poradnie czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00.

zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia

Data publikacji: 2015-09-03

 ZGŁOSZENIE DZIECKA DO UBEZPIECZENIA
Czy rodzic musi zgłosić dziecko do ubezpieczenia?
Każdy rodzic, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (np. jest zatrudniony na
podstawie umowy o pracę, zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, pobiera rentę lub emeryturę,
jest rolnikiem ubezpieczonym w KRUS, itd.), ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego
tych członków rodziny, którzy nie posiadają własnego tytułu do ubezpieczenia. Takim członkiem
rodziny jest również dziecko. Obowiązek taki nakłada Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Nieprawdą jest, że dziecka nie trzeba zgłaszać do ubezpieczenia, bo do 18 roku życia i tak ,.leczy się
za darmo". Taka możliwość dotyczy tylko tych dzieci, które nie ukończyły 18 r. ż i nie mogą zostać
zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodziców bądź opiekunów. Świadczenia zdrowotne
są finansowane wówczas z budżetu państwa, pod warunkiem, że dziecko jest obywatelem polskim lub
uzyskało w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na
pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa wart. 159 ust 1 pkt 1 lit. c lub d
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Jak zgłosić dziecko do ubezpieczenia?
Rodzic/opiekun musi poinformować swojego płatnika składek (pracodawcę, ZUS, KRUS, itp.) o
dziecku, które należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Ma na to 7 dni, np. od dnia utraty
zatrudnienia przez dotychczas zgłaszającego rodzica, czy utraty obowiązkowego tytułu do
ubezpieczenia przez studiujące dziecko (zakończenia stosunku pracy) jeśli to dziecko nie ukończyło
26 roku życia. Płatnik składek dokonuje zgłoszenia na formularzu ZUS ZCNA. Informacja o zgłoszeniu
trafi poprzez ZUS/KRUS do Centrali NFZ, a dane na temat ubezpieczenia członka rodziny pojawiają
się w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.
Jeśli rodzice są zarejestrowani jako bezrobotni, powinni zgłosić dzieci do ubezpieczenia w urzędzie
pracy.
Jeżeli dziecko nie ma jeszcze przyznanego nr PESEL, to do 3 miesiąca życia świadczenia mu
udzielone mogą być rozliczone w oparciu o nr PESEL jego rodzica/opiekuna, który jest zobowiązany
do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.
Zmiana pracy a ubezpieczenie dziecka
Jeśli rodzic zmienia pracę, zostaje wyrejestrowany przez "starego" pracodawcę z ubezpieczenia
zdrowotnego wraz z członkami swojej rodziny i zgłaszany ponownie przez "nowego". Musimy więc
pamiętać, aby zgłosić u nowego pracodawcy członków rodziny do ubezpieczenia.
Kiedy zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia wygasa?
W przypadku:
• ustania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która zgłosiła dziecko - np. ustanie pracy.
Dlatego ważne jest aby zgłosić u nowego pracodawcy ponownie członków rodziny - w tym dzieci
- do ubezpieczenia;
• zaprzestania kontynuowania nauki przez dziecko pomiędzy 18. a 26. rokiem życia, jesteśmy
zobowiązani do poinformowania o tym swojego płatnika;
• ukończenia przez uczące się dziecko 26 lat;
• skreślenia z listy uczniów/studentów między 18. a 26. rokiem życia I jesteśmy zobowiązani do
poinformowania o tym swojego płatnika;
• uzyskania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. dorosłe dziecko zostaje zatrudnione i
zyskuje swoje własne ubezpieczenie zdrowotne; student zatrudniający się na umowę o pracę,
niezależnie od długości trwania tej umowy).



profamilia rejestracja pacjenta
rejestracja telefonicnza profamilia rejestracja pacjentarejestracja online

profamilia rejestracja pacjenta profamilia rejestracja pacjenta profamilia rejestracja pacjenta profamilia rejestracja pacjenta

Nasze certyfikaty

cert1 cert2 cert3 cert5 cert5 cert6 cert7 Lider Medycyny 2016 Polityka Jakości


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. [X]

Opinie pacjentów [x]

"bardzo.dobry.lekarz" - Ewelina 29, Czerwonak

« Dodaj swoją opinię »